సెక్స్ వర్కర్ అనుభవాలు

మేడ మీద కెళ్ళి కూర్చోగానే ఓ కుర్రాడు వచ్చి కూల్ డ్రింక్స్ ఇచ్చాడు ముసలమ్మ తన కొద్దని చెప్పింది ,ప్రభ మాత్రం తాగింది. డ్రింక్ తాగిన అయిదు నిమిషాలకే కళ్ళు తిరుగుతున్నాయని చెప్పింది ప్రభ పక్కనే ఉన్న గది లోకి ప్రభను…