అబ్బ అచ్చం కుక్క లాగే దెంగుతున్నవురా

Abba Acham Kukka Laage Denguthunnavura అబ్బ అచ్చం కుక్క లాగే దెంగుతున్నవురా - 1 అవినేను డిగ్రీ చదివేరోజులు నేను ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్  అయ్యాను అంతా కొత్తగా ఉంది ఇంకా ఫ్రెండ్స్ తో సరిగా పరిచయాలు అవలేదు కాబట్టి బోర్…