అబ్బ అచ్చం కుక్క లాగే దెంగుతున్నవురా

Abba Acham Kukka Laage Denguthunnavura అబ్బ అచ్చం కుక్క లాగే దెంగుతున్నవురా – 1 అవినేను డిగ్రీ చదివేరోజులు నేను ఫస్ట్ ఇయర్ జాయిన్  అయ్యాను అంతా కొత్తగా ఉంది ఇంకా ఫ్రెండ్స్ తో సరిగా పరిచయాలు అవలేదు కాబట్టి బోర్ కొడుతుంది ఒక్కడినే ఉండటం ఎందుకులే అని పక్కనే రావులపాలెం లో మా చిన్నమ్మ ఉంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళను బాబాయి మిలటరీలో job చేస్తాడు చిన్నమ్మ ఇద్దరు పిల్లలతో ఇక్కడ ఉంటుంది మా చినమ్మ…