Telugu Sex Stories నీ మొడ్డ పెడితే నా బుజ్జిపూకు చిరిగిపోద్దేమోరా….. Part-19


Telugu Sex Stories నా తొడల మీద తనని కుర్చోపెట్టుకుని తన పూ రేకుల మద్య నా మదన ద్వజాన్ని పెట్టి గృహలోకి ప్రవేసించానుతనని నా బాహువులతో భందించి పద్దుని పైకి కిందకి కదుపుతూ తన పూకు అంచులని కొల్లగొట్టాను నిలువుగాపైకి దిగేసరికి కొత్త రుచిని అనుభవిస్తూ నాకు కోపరేట్ చేస్తుంది అలా ఒక పది నిముషాలు బాగా గుద్ది ఇలాగేఉందామా ఇంకో యాగిల్ లోకి మారదామా అన్నాను ఇంకా ఇంకోటి ఉందా?? అంది మరి మంగళవారం లేదా??అన్నాను నిజమే నేను ఆవిష్యమే మరచిపోయా అంది మరి మంగళవారానికి ఏమి పెట్టుకోవాలి అన్నాను ఆకాయితంలో చూడు అంది సరే అంటూ చూస్తే పగడం అని ఉంది అదే తన తో చెపితే ఈ నగలు తీసేసి ఆ మిగిలినపెట్టేలు అందుకో అంది సరే అని తన వంటి మీద నగలని వలిచి తెల్ల బోక్సుల్లొ పెట్టేసి అక్కడ ఉన్న ఎర్ర బోక్సులుతీశాను అందులో పగడాల నక్లెస్,పగడాల హారం,చెవుల జత,ఉంగరాలు గాజులు రెండు దండ పట్టీలు ఉనాయివాటిని పద్దుకి అలంకరించి నా ఏడోవ యాగిల్ పద్దుకి నేర్పించాను. ఇద్దరం మంచం దిగి నుంచున్నాం ఒకళ్లనిఒకళ్ళు కౌగిలించుకుని కొంచెం సేపు అలాగే ఉండి పద్దు పిర్రలమీద చేతులు వేసి నువ్వు నీ కాళ్ళు వెడం చేసి నావీపుకి లంకెవేసి నామీదకి ఎక్కు అన్నాను ఏలా నాకు కుదరటం లేదు అంది అబ్బ చూడు అంటు తన పిర్రలమీదచేతులు వేసి పైకి లేపాను ఊం ఇప్పుడూ నీ కాళ్ళు నా పిర్రల మీద పెట్టి లంకె వెయ్యి పైన నా మెడని కౌగిలించుకోఅన్నాను పద్దు వచ్చి రానట్టుగా నా మీదకి ఎక్కింది నేను తనని సరి చేసి కింద నా పచ్చడి బండని తన పూరెమ్మల మద్య పెట్టి తన గొల్లిని రుద్దుకుంటూ తన పూ బొక్కలో ప్రవేసింప చేశాను

Telugu Sex Stories
Telugu Sex Stories

పద్దు బరువంతా మోస్తూ తనతొడల మీద ఉన్నా నా చేతులతో తనని పైకి లేపి కిందకి దించుకుంటూ ఊపడం మొదలెట్టాను తన తొడలు బాగాయడంగా ఉండటంతో నా మొడ్దా తన పూఅడుగున తగులుతుంది తన బండ సళ్ళు వాటి మీద ఉన్నా తనపగడాల నగలు నా మొఖం మీదకి వచ్చాయి ఆ నగల మద్యనుండీ పద్దు ముచ్చికలని నా నోటిలోకి తీసుకునిచీకుతూ పద్దుని ఎగరెయ్యడం చేస్తున్నాను పద్దుకి ఉయ్యలు ఊపుతునట్టు ఉంది హాయిగా నాకు పద్దు బరువుమోస్తూ కిద దోపుడు దోస్తూ అలాగే ఆయసపడుతూ పద్దుని దెంగుతున్నాను ఇది బలే ఉందిరా అంది పద్దుఉంటుంది ఉంటుంది దూల తీరిపోతుంది ఇక్కడ అన్నాను ఇంక మంచం మీదకి వెళదాం పద అంది సరే అనితనని ఎత్తుకునే మంచం దగ్గరకి వెళి తనని పడుకోపెట్టి తన మీదకి పడ్డాను మళ్ళి మిషనరీ లోకి పెటీ పద్దునిఎగరేసి రెగరేసి దెంగుతుంటే తాను కూడా కిందనుండీ ఎదురొత్తులు ఇస్తూ నాకు కోపరేట్ చేస్తుంటే ఇంకా కసిగాదెంగుతునాను దెంగుడు మోత తపక్ తపక్ తపక్ అంటూ తన గాజుల పట్టీల చప్పుడు గల్లు గల్లు మంటు కిందమంచం కిర్రు కిర్రు అంటూ ఇద్దరం ఆయసపడుతూ గాలిని వేగంగా పీల్చుకుంటూ నా బలమంతా నడుములోకితెచ్చుకుని తనని ఇరగ దెంగేసి ఇద్దరం ఒకేసారి కార్చేసుకున్నాం అలా కారేసరికి నాకు మైకం గా అనిపించి పద్దుమీదకి పడిపోయి అలగే ఉండిపోయా ఒక పది నిముషాలు అయ్యాకా ఇద్దరం వేరుపడి ఎలా ఉన్నాయి నాఏడువరాల దెంగులాటలు అన్నాను నా జీవితానికి ఈ ఒక్కరోజు చాలురా ఏమి దెంగావురా బాబు అద్భుతంఅమోగం నేను అనుభవించిన సుఖాన్ని మాటల్లో చెప్పలేను నీకు నా జీవితాంతం ౠణపడి ఉంటానురా నీమొడ్డకి నేను దాసోహం అయిపోయా నీకు ఎపుడు కావలంటే అప్పుడు వచ్చి నన్ను దెంగుకో ఈ పూకు ఇంక నీదేనువ్వే నా అసలు మొగుడివి అంది పద్దు అలా అనే సరికి నాకు చాలా గర్వం గా ఉంది. ఆతరవాత ఒకళ్ళనిఒకళ్ళు కౌగిలించుకుని అలాగే పడుకున్నాం కొంచెం సేపటికి ఈ జిగురు కడుకుందాం అంది పద్దుసరే అని పైకి లేచివంటింటిలోకి నడుస్తూ గోడగడియారంలో టైం చూశాను సరిగ్గా 1.30 అయ్యింది అయ్య బాబోయ్ మనంఏడువారాల దెంగులాట రమా రమి 5 గంటలు జరిగింది అన్నాను పద్దుతొ అమ్మో అంత సేపునుండీదెంగించుకుంటున్నామా?? అంది మద్య మద్యల్లో నగలు పెట్టడం పెట్టిన వాటిని తియ్యడం యాంగిల్ సెట్ చేయడంఅవన్ని ఉన్నాయి కదే అన్నాను అవునులే అలాగైనా ఇది చాలా ఎక్కువ సేపు దెంగించుకునట్టే అంది అన్నివైపులనుండీ నా పూకుని కుళ్ళ బొడిచి వదిలిపెట్టావ్ అంది నొప్పిగా ఉందా అన్నాను లేదు చాలా హాయిగా ఉందిఏళ్ళ తరబడి పేరుకుని పోయిన నా గుల మొత్తం ఒక్కా రోజులో తీర్చిపెట్టావు రా అంది సరే పద కడుకుందాంఅన్నాను వంటింటిలోనే ఒక బకిట్టుతో నీళ్ళు పెటింది దాని దగ్గరకి వెళ్ళి కుర్చుని కడుకుని వచ్చింది ఊం ఇంకనువ్వు కానీ అంది నువ్వు కడిగి పెట్టవచ్చుగా అన్నాను నన్ను తీసుకెళ్ళి నా మొడ్డని గుండునుండీ పై వరకూగజ్జల్లోకూడా సుబ్రంగాకడిగి చాలా మొగుడుగారు అంది చన్నిళ్ళు పెట్టకపోతే వేడినీల్లూ పెట్టవచ్చుగా చలెస్తుందిఅన్నాను ఏలాగు మనం కాకమీద ఉంటాంకదా చన్నీళ్ళు బాగనే ఉంటాయిలే అనుకున్నాను ఈ సారి వేడి నీళ్ళుపెడతానులే అంది ఇద్దరం నవూకుంటూ బెడ్ రూంలోకి వచ్చాం గోడ బీరువాలోనుండీ టవల్ తీసి ముందు తనపూకు తుడుచుకుని ఎలాగూ నన్నే తుడవమంటావుగా దా పట్టు అంటూ నా మొడ్డని కింద బాల్స్ ని తుడిచిందితన చేతుల రాపిడి తగిలే సరికి మా వాడిలో చలనం మొదలెట్టింది పద్దు ఇందాకడ ఎవో నగలగురించిచెపుతానన్నవ్గా చెప్పు అన్నాను హా రా అంటూ ఇనపెట్టి దగ్గరకి తీసుకెళ్ళి తలుపు తెరిచింది ఆ పెట్టి నిండా నగలబోక్సులు నిడి పోయి ఉన్నాయి దానిలో నుండీ వెడల్పుగా పెద్దగా ఉన్నా బోక్స్ లు తీసి వడ్డాణం చూపించిందిఇదిగో ఇది పాత కాలం వడ్డాణం దీనిని చూసి ఉంటావ్ నువ్వు కదూ అంది ఆ అవును అన్నాను దీని త్యరవాత ఈమద్య చాలా రకల మోడల్ వడ్డాణాలు వచాయి వాటిల్లో నేను రెండు మూడు రకాలే తీసుకున్నాను అంది అవునాఅన్నాను ఆబోక్సులనే చూస్తూ. ఏంటి అలా చూస్తున్నవ్ అంది ఏమి లేదు ఇన్ని నగలు ఉన్నాయి కదా ఇవన్నినువ్వసలు పెట్తుకుంటావా?? అన్నాను ఆ ఏదో అప్పుడప్పుడూ ఫంక్షన్లకి పెళ్ళిళ్ళకి కొన్ని పెట్టుకుంటాను అంది మరిమిగిలినవి అన్ని ఇంక అంతే నా అన్నాను ఏ నా కూతురు ఉందిగా అది పెట్టుకుంటుంది అంది ఏంటీ నీకుకూతురు ఉందా?? అన్నాను అవును మా అమ్మవాళ్ళ ఊరు రాజమండ్రి లో చదువుకుంటుంది అంది ఏమిచదువుతుంది అన్నాను ఇంగినీరింగ్ సెకెండ్ ఇయర్ అంది అవునా అంత పెద్ద కూతురు ఉందా నీకు నిన్నుచూస్తేనేమో కుర్ర దానిలాగా నవనవ లడిపోతున్నావ్ నేను నమ్మను నువ్వు ఉత్తినే చెపుతున్నవ్ అన్నానునిజమేరా బాబు అబద్దం చెపితే నాకేమి వస్తుంది చెప్పు అంటూ బీరువ పైన ఉన్నా హాల్బం తీసుకుని వచ్చి ఇదిగోచూడు అంటూ నాకిచ్చింది దానిని ఓపెన్ చేసి చూశా వావ్ నా ఫ్రెండ్ చెప్పింది నిజమే నిజంగా సమంతా లాగానేఉంది అయ్యబాబోయ్య్ ఇదేంటి ఇలా ఉంది మనుషుల్ని పోలిన మనుషులు ఏడుగురు ఉంటారని విన్ననుగానిమరీ ఇంతలా ఒకే రకంగానా?? ఇది సమంత పోటొనే పైన పెట్టుంటుంది అనుకుని మిగిలిన పేజీలు తీశాను ఇదిదీని కూతురే అనుకున్నాను ఏంటలా ఆచర్య పోతున్నవ్ అంది సినిమా యాక్టర్ సమంత లాగా ఉంది మీఅమ్మయి అన్నాను ఊ మా చుట్టాలందరూ అలాగే అంటారు అంది నవ్వుతూ అమ్మో ఇత దారుణంగా పోలికలుకలవడం నేను ఎక్కడా చూడలేదు అచ్చం సమంత లాగానే ఉంది అన్నాను నువ్వు నిజం చెప్పు నీకు ఇద్దరు కవలపిల్లలైతే ఒక పిల్లని సమంత వాళ్ళ అమ్మనాన్నకి ఇచ్చేశావ్ కదా?? అన్నాను పద్దు పెద్దగా నవ్వుతూ బాబోయ్య్అదేమి లేదురా బాబు నాకు ఇదొక్క కూతురే అంది పేరేంటి అన్నాను హారిక అంది హరిక బాగుంది అన్నానుఓయ్య్ ఏంటి అంది ఆ బాగున్నదానిని బాగుందంటం తప్ప ఏంటి అన్నాను. అవునూ ఇంత కూతురు నీకుఉందంటే నువ్వు ముసలదానివే అన్నాను నేను ముసలదానినా?? నాకు మొన్నే 38 నిండాయ్ తెలుసా అందినీకు 38 ఏళ్ళా మరేంటే ఇంత కసకస లాడుతున్నావ్ ఏదో 30 ఉండవచ్చేమో అనుకున్నాను నేను అన్నాను తనుసిగ్గుపడుతూ నువ్వు అనుకోవడం కూడా నాతప్పేనా?? ఏదో నామొగుడు సరిగా వాడక ఒంటి నునుపు తగ్గలేదుఅంది ఇంక నేను తగులుకున్నానుగా ఇప్పుడునుండీ తగ్గుద్ది లే అన్నాను నీ పట్టులు చూస్తుంటే తగ్గించేడట్టేఉన్నావ్ అంది నాన్ను చూస్తూ ముసిముసిగా నవ్వుతూ ఏంటీ మళ్ళి టిమ టిమ లు మొదలైనట్టు ఉన్నాయ్అన్నాను అవునురా నాకు ఇప్పుడే మొదలైనయి నీది ఇందాకడెప్పుడో లేచి నుంచుంది అంది అవునా మరిఆలస్యం ఎందుకు అంటూ పద్దుని మంచ్మ మీద పడుకోపెట్టి ఏవారం యాంగిల్ లో చేసుకుందాం అన్నానుశనివారం యాగిల్లో అంది అబ్బో కుక్కల దెంగుడు బాగా నచ్చినట్టుందే అంటూ తనని యాంగిలో సెట్ చేసి నేనువెనుక చేరి దరువు మొదలెట్టాను సరిగ్గా 15 నిముషాలు దెంగి దెంగి తన పూకులోనే పిచికారి చేశను మళ్ళిఇద్దరం అలసి పోయం ఆలగే పడుకున్నాను నిన్ను వదలాలని లేదురా ఇలాగే నీతో రోజూకుమ్మించుకోవాలనిపిస్తుంది అంది కుదిరినప్పుడల్లా వచ్చిపోతుంటానులే అన్నాను అలా కాదురా రోజూ కావాలిఅంది మరీ రోజూ అంటే మన బాగోతం బయటకి పొక్కి పోద్ది ఆ తరవాత నీ మొగుడు నాకు వాయ తీస్తాడుఅన్నాను తను నవ్వింది ఆ నీకు నవ్వులాట కిందే ఉంటుంది నీ మొగుడి కంట పడితే అప్పుడుంటుంది నాకు నీకేనువ్వు బాగానే ఉంటావ్ అన్నాను అదేరా అలా నామొగుడికి ఊరిలో వాళ్ళకీ అనుమానం రాకుండా మన రంకుజరిగేదెలా అనే నేనూ అలోచిస్తున్నను అంది నువ్వు తరవాత ఆలోచించుకో గానీ నాకు నిదర వస్తుంది రా నిన్నుకౌగిలించుకుని పడుకుంటా అంటూ పద్దు దగ్గరకి జరిగి కౌగిలించుకుని నిద్రపోయా….(.. To be continued in Part-20)

The post నీ మొడ్డ పెడితే నా బుజ్జిపూకు చిరిగిపోద్దేమోరా….. Part-19 appeared first on Telugu Sex Stories |Telugu boothukathalu.

Inline
Inline