రౌడీతో పెళ్లి ఐన అమ్మాయి శృంగారం telugu sex stories

telugu sex stories అమ్మాయి ఆ ఊరు లోకి కొత్తగా వొచింది ఆ అమ్మాయి కి అబ్బాయి తో సంబోగం అంటే చాల ఇష్టం. అమ్మాయి కి మంచి వొళ్ళు ఉన వాడితో చేయాలనీ కోరిక కానీ ఆ అమ్మాయి మొగుడికి చిన్న మొడ్డ మాత్రమే ఉంది. దానికి తో అమ్మాయి తృప్తి పడలేకపాయింది దాంతో అమ్మాయి పెద్ద మొడ్డ ఉన అబ్బాయి కోసం వెతుకుతుంది. అమ్మాయి కి కావలిసినవి పెద్ద మొడ్డ మంచి సేరీరా బలం ఉనవాడు. అమ్మాయి చాలా అందగాటే కానీ సుఖపెతెవడులేదు అమ్మాయి రౌడీ ని చూసింది రౌడీ బొమ్మలు వేస్తాడు. telugu sex stories

telugu sex stories telugu sex stories రౌడీతో పెళ్లి ఐన అమ్మాయి శృంగారం telugu sex stories kalappadadam 300x202

telugu sex stories

అమ్మాయి కి మొగుడంటే ఇష్టం కానీ సుఖం లేదు అందుకే బైట వెతుకుక్న్తుంది సుఖాని ఒక రోజు అమ్మాయి అనుకోకుండా రౌడీ ని కలిసింది. రౌడీ అమ్మాయి బొమ్మ వేసాడు అమ్మాయి కి కూడా కామం పెరిగింది ఐతే అలాగా మాలి మాలి కలుస్తూనే ఉనారు ఒకరోజు రౌడీ అమ్మాయి అందానికి పిచోడు అయాడు అందుకే అమ్మాయి తో సంభోగం చేయలనుకునాడు అందుకే అమ్మాయి నడుము బొమ్మ గీసే వంకతో పట్టుకునాడు. అమ్మాయి కి అది చాలా నచ్చింది అంతవరకూ అమ్మాయి సుఖపడలేదు.
రౌడీ ని వాటేసుకుంది అబ్బాయి మంచం మెడకి తిసుకేలడు అబ్బాయి అమ్మాయి సడులు నాకుతూ పూకు నలుపుతూ ఉనాడు
 telugu sex stories కసిగా అమ్మాయి కి అది బాగా నచ్చింది అమ్మాయి కి కావాల్సిన పెద్ద మొడ్డ రౌడీ దగర ఉంది అందుకే అమ్మాయి అవేసాని అపుకోలేకపాయింది రౌడీ మొడ్డ ను బాగా చీకింది బాగా తాగింది మద్ద లో రాసాని. ఇలా చేసారు కొంత కలం తరవాత అమ్మాయి ఆ పెద్ద మోద్దను అమ్మాయి పూకు లో పెటుకుంది బాగా దేన్గించుకుంది ఇలా గే చాలా సార్లు చేసింది అమ్మాయి అబ్బాయి తో బాగా సుఖపడింది ఇలా సేక్రేట్ గ చేసారు కానీ అమ్మాయి మొగుడికి తెలిసింది ఈ విషయం కానీ ఎం అనలేదు అమ్మాయి రౌడీ తో బాగా దేన్గించుకుంది. అమ్మాయికి రౌడీ పెద్ద మొడ్డ బాగా నచ్చింది. ఐతే అమ్మాయి వాడి రొమ్మును బాగా చీకింది. telugu sex stories
అమ్మాయి పూకు ని బాగా దేన్గాడు రౌడీ ఎంత బాగా దేన్గాదంటే అబ్బాయి ని రొండో పెళ్లి చేసుకోవాలి అనంతగ సుఖ పెతాడు రౌడీ రౌడీ అమ్మాయి అందం నచ్చింది అందుకే రౌడీ అమ్మాయి సడులను బాగా చీకడు పలు తగదు అమ్మాయి అంటే రౌడీ కి చాలా ఇష్టం అమ్మాయి పుకులో కి కూడా వేలు దురిపి ములుగులు రాపించే వాడు అమ్మాయి పుకుని బాగా నాకే వాడు అమ్మాయి రౌడీ మోద్దను ఎలా చీకేడో అల చేకడు అమ్మాయి పుకుని అమ్మాయి బాగా సుఖపడింది అమ్మాయి పూకు లో వాడి మొడ్డ పెట్టి బాగా దేన్గాడు telugu sex stories

అమ్మాయి కి బాగా మూడ్ వోచి మంచి మంచి మూలుగులు వినిపించింది అది విని పాకన ఉండే ఈరవై ఎల్ల అబ్బాయి వాళ్ళని చూసి వాడి మొడ్డ వంద సెంతెమేతెర్స్ పొడవు లేచింది ఆ పిలోడిది కూడా పేద మొడ్డ ఉంది పిలోడికి అమ్మాయి మెడ కోరిక కలిగింది అందుకే రౌడీ ని అడగటానికి రోజు రౌడీ దగరికి వోచే వాడు ఒకరోజు అమ్మాయి గురించి అడిగాడు అమ్మాయి ని దేన్గుతవ అని అడిగాడు పిలోదిని వాడికి ఎం చేపలో తెలియలేదు అందుకే ఎం మాట్లాడలేదు కానీ రౌడీ మాత్రం పిలోడ్లిని లోపలి తిసుకేలడు అమ్మాయి తో విడి నిను దేన్గుతదంతా అని తలుపు వేసి వెళిపోయాడు అమ్మాయి ఆనందంగా వోచి అబ్బాయి ని వాటేసుకుంది అబ్బాయి పేదలని ముద్దు పెటుకుంది అబ్బాయి రొమ్మును బాగా చీకింది అందుకే అబ్బాయి బాగా మూడ్ వోచి అమ్మాయి సదులని బాగా చీకడు పలు తగదు అమ్మాయి పుకుని బాగా నలిపాడు బాగా నాకాడు అమ్మాయి కి మాలి ఆమె పిల్లోడి మొడ్డ బాగా చీకింది వాడి రాసాని బాగా తాగింది. telugu sex stories
అబ్బాయి కూడా అమ్మాయి ని బాగా దేన్గాడు ఇలాగె రోజు రౌడీ అబ్బాయి అమ్మాయి ని బాగా దేన్గారు అమ్మిని బాగా దేన్గారు అమ్మాయి సడులతో వాళ్ళకి సుఖాని ఇస్తుంది. ఒకరోజున ఇద్దరు కలిసి అమ్మాయి ని బాగా దేన్గారు ఒకలు మొడ్డ చీకటానికి ఇస్తే ఇంకొకలు మోద్దని పుకులో పెట్టి కొట్టారు అమ్మాయి ములగకోకుండా అమ్మాయి ముద్దు పెటారు పొద్దాకా అలాగే అలాగే అమ్మాయి ని బాగా సుఖపెతారు రోజు అమ్మాయి ని బాగా దేంగే వాలు రాత్రి పగలు అమ్మాయి ని బాగా సుఖ పెటేవాళ్ళు సెక్స్ సినిమా చూస్తూ అబ్బాయి రౌడీ ఇద్దరు అమ్మిని దేంగే వాళ్ళు వాళ్ళు బాగా దెంగి అమ్మాయి ని సుఖపెతారు అమ్మాయి మాత్రం రోజు బ్ర ఉన్దెర్వెఅర్ తోనే ఉండేది వాళ్ళ శృంగారం రోజు చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ అయన కి తెలిసిన ఎం చేయలేదు ఎందుకంటే తను సుఖపెటలేదు కాబటి అమ్మాయి కి సుఖాని ఇపించాడు
 telugu sex stories

 telugu sex stories
[add_posts show=”3″]