వేడి వేడి భారతీయ అమ్మాయి లు telugu sex stories


telugu sex stories ఇది ఒక విచిత్రమైన కథ. ఇందులో వేడి వేడి భారతీయ అమ్మాయిలు కొందరు, ఎవడు మాంచిగా, దేహదారుఢ్యంతో ఉండి వాళ్ళ కంట పడ్డాడో, వాడికి ఎట్లాగో అట్లాగ తమ వయ్యారాలతో వలపన్ని, వాళ్ళ వైపునకు తిప్పుకొని, ఆ మగ విటుడితో సయ్యాటలు ఆడుకోవటం, అటు తరువాత వాడిని విడిచిపెట్టే కథ.అది ఒక ఊరు. చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు అది బిన్దువు లాంటిది. ఆ కారణంగా ఆ ఊరికి అన్ని గ్రామాల ప్రజలూ ఏదో ఒక పనిమీద రావటం జరుగుతుండేది.
 telugu sex stories
అదే ఊరిలో కొందరు వేడి వేడి భరతీయ అమ్మయిలు ఒకటిగా చేరి ఒక మెస్సు నడుపుతున్నారు. రోజూ వొచ్చిపోయే వాళ్ళతో కళ కళలాడుతూ ఉంటుంది ఆ మెస్సు. ఫుల్లు గిరాకి. అలా రోజూ ఎవడో ఒకడు ఆ అమ్మయిలకు నచ్చడం, వాడిని మెల్లగా తమ వయ్యారాలతో, పైట పక్కకు జరిపి, వాళ్ళ మెత్తని ఎత్తులని చూపి,కవ్వించి, చిలిపి నవ్వులు నవ్వుతూ, ముగ్గులోకి దింపి వాడితో ఆ రోజు గడపడం, తర్వాత వాడిని వెళ్ళగొట్టడం. ఇంకో విటుడి కోసం ఎదురు చూడడం. ఇది వాళ్ళ దినచర్య.
ఆ ఊరిలో అందరికీ తెలుసు ఈ వేడి వేడి భరతీయ అమ్మాయిల ఆగడాలు. కానీ ఎవరూ ఏమీ అనరు. ఎందుకంటే బైటకి తెలియకుండా ఆ పనులన్నీ జరిగిపోతాయి. ఒక రోజు వొచ్చిన వాడు ఇంకో రోజు రాడు, కాదు కాదు ఈ వేడి వేడి అమ్మాయిలు రానివ్వరు.
ఇలా రోజూ గడుస్తూ వస్తోంది. ఒక రోజు ఒకడు. ఇంకో రోజు ఇంకోడు. ఒహో ఎంత రెచ్చిపొయి వాళ్ళ వ్యాపారం సాగుతూఉంది. అప్పుడు ఒకరోజు రానే వొచ్చాడు మన కథకి హీరో. ఏదో పనిమీద ఆ ఊరికి వొచ్చి, తెలియక అదే వేడి వేడి భారతీయ అమ్మాయిలు నడిపే మెస్సుకే రావాల్సొచ్చింది. వొస్తూనే గమనించాడు, అక్కడ అందరూ అమ్మాయిలే ఉన్న సంగతి. telugu sex stories
సరేలే మనం తిని వెళ్ళిపొవటానికి ఎవరు ఉంటే మనకేంటీ అనుకొని కూర్చున్నాడు. మొదలు అరిటాకు వెయ్యటానికి వొచ్చింది ఒక వేడి వేడి భారతీయ అమ్మాయి. టేబులుపై వొంగి మరీ పెట్టింది అరిటాకు. వొంగేటప్పుడు తన సళ్ళని టేబుల్ పై మొత్తం ఆనించింది. గమనించాడు మన హీరో. ఇదేదో తేడా మెస్సు అని అర్థంఐంది మన హీరోకి. సరేలే దానమ్మా జీవితం అనుకున్నాడు. telugu sex stories
కూరలు వొడ్డించడానికి ఇంకో అమ్మాయి వొచ్చింది. చిలిపిగా నవ్వుతూ, తన ఒక సల్లు కనబడేటట్టు పైట పక్కకు జరుపుకొని, మన హీరో చూసాక కొంటెగా వాటివైపు చూసుకుంటూ పైట సర్దు కుంది. మన హీరోకి అర్థమైంది తనని టార్గెట్ చేసినారని. ఇంక మన హీరో కూడా వాళ్ళకి సహకరించడం మొదలుపెట్టాడు.
కొంటెగా చూడసాగాడు, చిలిపిగా నవ్వసాగాడు, చిలిపిగా తాకడం మొదలుపెట్టాడు. ఇంక వీడు పడిపోయాడనుకున్నారు ఆ వేడి వేడి భారతీయ అమ్మాయిలు. కానీ వాళ్ళకి తెలియదు మన హీరో వాళ్ళతో ఎదురు ఆడుకుంటున్నాడు. ఇంక తినేంత వరకూ ఇలా సాగుతూనే ఉంది వాళ్ళ సయ్యాటలు.
ఇంక వాళ్ళలో పెద్ద ఆవిడ వొచ్చి తన కోరిక చెప్పింది వాడికి. రాత్రికి అక్కడే ఉండిపోమంది. సరేనన్నాడు మన హీరో. ఇంక రాత్రి అంతా ఒకరి తరువాత ఒకరు ఆ వేడి వేడి భారతీయ అమ్మయిలు అందరూ కోరిక తీర్చుకోసాగారు. మన హీరో ఫుల్ల్ గా దెంగి పెడుతున్నాడు. telugu sex stories
వాళ్ళకి తెలియకుండా మన హీరో మెల్లిగా తన సెల్లులో అంతా రెకార్డ్ చేస్తున్నాడు. వాడి సెల్లు చాలా లేటెస్ట్ మోడల్. మెమరి కూడా చాలా ఎక్కువ, అందుకే వాడి చేతలన్నీ అందులో రెకార్డ్ అవుతున్నాయి. telugu sex stories

telugu sex stories
telugu sex stories

ఒక అమ్మాయి ఐతే వాడికి యెంత సుఖాన్ని ఇచ్చిందంటే, అది వాడికి మరిచిపోలేని అనుభూతి. వాడి పైనకి ఎక్కి ఎదురు ఊపులు ఊగుతూ వాడిని స్వర్గం అంటే పైన కాదు కిందనే ఉన్ది అనుకునేట్టు అనుభవించింది. telugu sex stories
వాడికి ఆ వేడి వేడి భారతీయ అమ్మయి పట్ల ప్రేమ పుట్టింది. తనతోనే చాలా సేపు గడిపాడు. వివిధ రకాల యాంగిల్సు అన్నీ రుచి చూపించాడు. ఆ అమ్మాయి కూడా వాడిని వదలలేక ప్రేమలో పడింది. వాళ్ళు ఆ విశయమ్ ఒకరికి ఒకరు చెప్పుకొని ఇంకా ఊపుమీద అనుభవించసాగారు. ఇక వాడిని వెళ్ళగొట్టే సమయం ఆసన్నమయింది. telugu sex stories
ఆ అమ్మాయి మిగతా అమ్మయిలతో తన కోరికని చెప్పుకుంది. వాళ్ళు ఒప్పుకొలేదు. మనం అందరం హాయిగా ఈ జీవితం అంతా ఇలానే అనుభవిద్దామనుకుంటే ఈ ప్రేమా దోమా యేంటి అని వాదించారు. అప్పుడు మన హీరో వొచ్చి వాళ్ళందరినీ ‘ఇలానే మంచి వాడిని ఎవరినో ఒకరిని కట్టుకొని లైఫులో సుఖపడాలి’ అని వారించాడు.
కానీ కామంతో కళ్ళు మొసుకుపోయిన వాళ్ళకు అర్థంకాలేదు. అప్పుడు వాడి సెల్లు తీసి వీడియో చూపించి బెదిరించాడు. వాళ్ళకి కళ్ళు తిరిగినంత పనయ్యింది. ‘సరే ఐతే ఈ ఒక్క అమ్మయి లేకపోతే మాకు యేంటంట’ అని తీసుకుపోమన్నారు. ఇంక మన హీరో కూడా ఆ అమ్మయిని యేమీ అడగలేదు. “యేంత మందితో దెంగించుకున్నావు?” “నిన్ను బాగా అనుభవించినవాడు యెవడు?” అని ఏమీ అడగకుండా హాయిగా ఆ వేడి వేడి భారతీయ అమ్మాయిని తీసుకొని పోయాడు.

 telugu sex stories
[add_posts show=”3″]

Inline
Inline