పనివాడి తో కమలమ్మ ధేంగులట Telugu Sex Stories


Telugu Sex Stories వాడు అలా అలోచనలో ఉండగానే ఒరేయ్య్ నేను ఆగలేకపోతున్నాను రా రారా నన్ను సుఖపెడుతూ నీ కోరికని తీర్చుకో ఇప్పటివరకూ నన్ను ఎన్ని రకాలుగా నీ ఊహల్లో ఊహించుకున్నావో అన్ని రకాలుగా నన్ను సుఖపెట్టరా అంది కమలమ్మ. అమ్మగారు మీరు అంటున్నాది నిజమేనా లేకపోతే అయ్యగారు వచ్చినతరవాత ఇవన్ని చెప్పి నన్ను చితక్కొటిస్తారా?? అన్నాడు శ్రీను ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు నన్ను దెంగి నా గుల తీర్చకపోతే అప్పుడు నిజంగానే మీ అయ్యగారితో నువ్వు చేసినపని చెపుతా అంది అమ్మో అంతపని చెయ్యకండి అమ్మగారు మీరు చెప్పినట్టే చేస్తాను అన్నాడు Telugu Sex Stories

ఇంకా అమ్మగారంటావేంటిరా అంది మరి ఏమన్మంటారండి అన్నాడు వాడు అమాయకంగా. కమల అను అంది అమ్మోఓ అలా అనడం తప్పుకదండి అన్నాడు ఇలా మొడ్డ నిగడదన్నించి చూపించడం తప్పుకాదా?? అంది మీరు చుపించమంటేనే కదండి చూపించాను అన్నాడు మరి అలా ఐతే నేనే నన్ను గులతీరా దెంగమంటున్నాను దెంగు అంది దెంగు అని కమలమ్మ నోటినుండీ వినేసరికి వాడిమనసులో బయం పోయి ఆ ప్లేసులో కమలమ్మ మీద కోరికి పుడుతుంది అమ్మాగారూ అన్నాడు ఇంకా అమ్మాగారేంటిరా కమల అనమన్నానుగా అంది అమ్మోఓ మిమ్మల్ని పేరు పెట్టి పిలవడమా తప్పు కదండీ అన్నాడు  Telugu Sex Stories

తప్పా తప్పున్నర్రా దెంగరా అంటే ఇందాకడనుండీ ఎదవ సోది చెపుతున్నావ్ అని కసిరింది కమలమ్మ ఆ కసురుడికి వాడు బయపడిపోయి రెండడుగులు వెనక్కి వేశాడు మళ్ళి కమలమ్మే కూల్ అయ్యి సరేరా నువ్వు నన్ను నీ ఊహల్లో ఊహించుకుంటాను అన్నావ్ కదా అలా ఊహించుకునేటప్పుడు నన్ను ఏమని అంటూ నన్ను చేస్తునట్టు ఊహించుకుంటావో అలా ఇప్పుడు నన్ను అంటూ చెయ్యి అంది. అమ్మాగారూ దానికన్నా కమల నే నయ్యం అండి అన్నాడు అవునా అంటే ఇంకేమంటూ దెంగుతావ్ రా నన్ను నీ ఊహల్లో అంది. ఆ విష్యాలు ఇంక వదిలెయ్యండి అమ్మగారు అన్నాడు. నువ్వు నన్ను ఇలా ఊరిస్తుంటే నాకు అలాగే చేయించుకోవాలనిపిస్తుందిరా మరీ నాటుగా ఉంటాయమ్మగారు ఆ మాటలు మీరు వినలేరు అన్నాడు Telugu Sex Stories

అబ్బహ్ ఎందుకురా నన్ను ఇలా ఊరించి చంపుతావ్ ముందు నన్ను నువ్వు అంటున్నట్టు నాటుగా దెంగుతావా దెంగవా చెప్పు ఎందుకొచ్చినగోల ఇదంతా అంది. వచ్చిన అద్భుతమైన అవకాశం చెయ్యి జారిపోతుందేమో అని ఒకరకంగా అనిపిస్తుంది వాడి మనసులో ఇంకోరకంగా ఈ విష్యం బయటకి వస్తే నన్ను అయ్యగారు చంపేస్తాడు అదులో అనుమానం లేదు అనుకుని అమ్మగారు ఈ విష్యాలు ఏమి అయ్యగారికి చెప్పరు కదా?? అన్నాడు ఊమ్మ్ నువ్వు పట్నం వెళ్ళాకా నాకు గులెత్తి పాలేరు కొడుకుతో పూకు పగలదెంగించుకున్నాను అని ఎవరన్నా మొగుడికి చెపుతారా?? అంది. Telugu Sex Stories

denguduraja,Telugu Sex Stories
denguduraja,Telugu Sex Stories

ఆ మాటలు కమలమ్మ నోటినుండీ వినేసరికి శ్రీనుగాడికి భయం పూర్తిగా పోయింది సరే ఇంక మీ ఇష్టం కమల అన్నాడు. నాటుగా మాట్లాడుతూ చేసినట్టు ఊహిస్తాను అన్నావ్ కదరా అలాగే ఇప్పుడు కూడా అను నువ్వు ఎంత నాటు బాష వాడతావో వినలని కోరికగా ఉంది రా అంది. అమ్మాగారూ అది మరీ బాగోదండీ అన్నాడు ఊమ్మ్ ఊహల్లో ఐతే బాగుంటుందా?? అదేమి కుదరదు ఇప్పుడుకూడా అలాగే మాట్లాడు ఆ మాటలు ఏలా ఉన్నా పరవాలేదు ఇక్కడ మనిద్దరమే కదా ఉన్నాది అంది. ఆమాటలకి వాడిలో దాగున్నా ఆ చివరి సందేహం కూడా పోయింది. ఇంక లాభం లేదని అబ్భ్ ఏమున్నావే నా కసి పురుగా రావే నా లంజ అంటూ అమాంతంగా కమలమ్మని కౌగిలించుకుని నలిపేస్తున్నాడు వాడు ఒక్కసారే అలాచేసేసరికి కమలమ్మ అదిరిపడి అబ్బోఓ ఇంత టైం పట్టిందన్నమాట బయం పోవడానికి అంది అవునే దూల లంజ ఇంత కాక మీద ఉన్నావేంటే నా గుడిశేటి లంజ Telugu Sex Stories

అబ్బహ్ అబ్బహ్ అచ్చం నేను ఊహించినట్టుగానే ఉందికదే నీ ఒల్లు ఆబ్భ్ ఏమేసి పెంచావే ఈ ఒంటిని నీ సళ్ళు గుద్దలు ఇంతింత ఉన్నాయి. ఒక్కాసరి ముట్టుకుంటే చాలు అనుకున్నాను అలాంటిది నీ బలిసిన సళ్ళు గుద్దలు నా సొంతం చేశావ్ కదే అబ్భ్ నీకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను కదే మునసీబు పెళ్ళామా. అంటూ తెగ నలిపేస్తున్నాడు వాడి మాటలకి వాడు చేసే పనులకి కమలమ్మకి మరింత కైపెక్కిపోతుంది. ఊస్సేఏయ్య్ నా లంజ రావే అలా మంచం మీద పడుకుందువ్ గాని నీ ఒల్లంతా నలగొట్టి నలగొట్టి దెంగుతానే అంటూ కమలమ్మని అలా మంచం దగ్గరకి తీసుకుని వెళ్ళి పడుకోపెట్టి ఊస్సెయ్య్ నీ గుడ్డలు ఊడతియ్యవే ఆ ఆగాగు నీ గుడ్డలన్నీ ఒక్కోటి నేనే తీస్తాను మొత్తం గుడ్డలు తీసేశాక చూశాను ఒక్కోటి తీస్తున్నప్పుడూ చూడలేదే నా గుల పూకు లంజ అన్నాడు. Telugu Sex Stories

ఏరా ఇవ్వాళే కాకుండా ఇంతకు ముందు కూడా నేను స్తానం చేస్తుంటే చూశావా?? అంది అంత మంచి అవకాశం ఏబుద్ది ఉన్నావోడన్న ఒదులుకుంటాడా?? అన్నాడు అమ్మోఓ ఏన్నిసార్లు చూసి ఉంటావ్ రా అంది ఇప్పుడు ఆ లెక్కలన్నీ ఎందుకే పాకీ లంజ లెక్కెట్టుకుంటూ చూత్తామా ఎప్పుడూ ఏది కనిపిత్తే అది చూత్తం అంటూ కమలమ్మ పైట తీసేశాడు అబ్బహ్ మునసీబు గాడు గట్టిగానే పిసికినట్టు ఉన్నాడే వీటిని ఎంతైంత ఐపోయాయో అన్నాడు జాకీటు మీదనుండీ నే సళ్ళుని చూస్తూ ఇప్పుడు వాడి గోల ఎందుకు నువ్వు ఎంత కసిగా పిసుకుతావో పిసుక్కో నేనేమన్న వద్దన్నానా?? పండగ పూట కూడా పాత మొగుడేనా అన్నట్టూ రంకు మొగుడి పక్కలో ఉండి కూడా మొగుడి దెంగులాట ఊహించుకోవడం ఎందుకురా వాడే తిన్నంగా దెంగిపెడితే నువ్వు ఎప్పటికీ నన్ను నీ ఊహల్లోనే దెంగేవాడివి ఇలా నిజంగా దెంగే అవకాశం వచ్చేదే కాదు అంది కమలమ్మ. Telugu Sex Stories

అవునా ఐతే మునసీబు గాడు చాలా మంచి పని చేశాడు అన్నాడు నవ్వుతూ ఏమిమంచిపనిరా అంది వాడు నిన్ను గులతీరా దెంగకపోవడం తోనే కదా నా కలల దేవత నా ఊహల రాణి ఇలా నిజంగా నా తో మంచం ఎక్కింది అన్నాడు అబ్బోఓ మాట కారివే అంది కమలమ్మ నీ అందాన్ని చూస్తే ఎవడికన్నా మాటలు వాటంతట అవే వచ్చేస్తాయ్ అంటూ వాడి చేతులు జాకీటు పైనుండీనే రెండు సళ్ళ మీదా వేసి నొక్కాడు అబ్భ్హ్హ్హ్హ్హ్ స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ పిసకరా వాటిని బాగా సలపరంగా ఉంది అదీ అదీ అలాగే పిసుకు ఆ జాకీటు తీసెయ్యకపోయావా?? అదెందుకు మళ్ళి అడ్డు అంది నిజమేనే ఈ జాకీటు అడ్డు ఎందుకూ అంటూ జాకీటు హుక్కులు ఒక్కోటీ విప్పేసి అంచులు విడతీస్తూ జాకీటు విప్పేసి మంచం పక్కన పడేశాడు Telugu Sex Stories

కమలమ్మ బంగారు కలశాలని వాటి చివర తేనె రంగులో ఈతకాయలంత పొడుచుకుని వచ్చిన ముచ్చికలు వాడి చేతికి అందే అంత దూరంలో కళ్ళ ముందు కనపడేసరికి వాడికి వెర్రెత్తిపోయి ఒక్కసారే కమలమ్మ పాల ముచ్చిక్లమీద వాడి నోటితో దాడి మొదలెడ్దాడు ముఖంతో సళ్ళని కుమ్మేస్తూ నోటితో ముచ్చికలు కొరికుతూ చీకడానికి చూస్తున్నాడు వాడు అలా చేస్తుంటే కమలమ్మ వొల్లు కామ దాహం తో రగిలిపోతుంది.అలా కమలమ్మ సళ్ళు నలిపి చిదిపి పిండేస్తున్నాడు అలా వాడు సళ్ళని సమ్మగా మర్దిస్తుంటే కమలమ్మ ఒల్లు గాలిలో తేలిపోతుంది అబ్బహ్ సిస్స్స్స్స్స్స్ ఆఅహ్హా ఏమి పిసుకుతున్నావ్ రా అదీ అలాగే పిసకరా నాకు బాగా సలపరంగా ఉంది ఎక్కడ నేర్చావ్ రా ఈ పిసుకుడు అబ్బహ్ భలే చేస్తున్నవ్ రా ఈఈఇస్స్స్స్స్స్స్ హ్హోఓఓఓఓ ఆ ముచ్చికల్ని అలా నలపకురా నొప్పిగా ఉంది అబ్భ్హా ఒరేయ్య్ మొరటోడా దబ్బ పళ్ళ లా పిట పిట లాడే నా సళ్ళని పిసికి పిసికి ఒక్కరోజులోనే జారగొట్టేసేలా ఉన్నవ్ గా ఒర్రేఏఏఏయ్య్య్య్ పై పని ఇంక చాలు గాని కిందపని చూడరా నీ పిసుకుడికి కింద చెరువైపోతుంది అంది Telugu Sex Stories

అవునా నీ పూ బొక్కలోనుండీ రసాలు కారుతున్నప్పుడూ చూడాలని ఎన్నో సార్లు ప్రయత్నించానే నువ్వు స్తానం చేస్తున్నప్పుడూ ఒక్కసారైనా పూకు లో వేళు పెట్టుకుని కొట్టుకుంటూ కనిపిస్తావేమో అని ఎంతో ఆశగా చూసేవాడిని కానీ నాకు ఎప్పుడూ ఆ అవకాశాన్ని ఇవ్వలేదు ఒసేఏయ్య్ నీ లంగా ఎత్తుకుని పూకులో వేళ్ళు దోపుకుని కొట్టుకోవే నువ్వు అలా కొట్టుకుంటుంటే చూడాలని ఎంతో ఆశగాఉంది. అమ్మోఓ అమ్మోఓ నామీద ఇన్ని కోరికలు మనసులో పెట్టుకుని అమాయకుడిలా ఎంత నటించావ్ రా దొంగ సచ్చినోడా అంది అభ్ మునసీబు గాడి పెళ్ళమా నా లంజ ఎంత కసిగా ఉన్నవే అన్నాడు ఒరేఏయ్య్ మాట్లాడితే మునసీబు పెళ్ళమా అనకురా అంది ఒసేయ్య్ ఈ ఊరి పెద్ద మునసీబు వాడి పెళ్ళం నువ్వు. అబ్బహ్ మునసీబు గాడి పెళ్ళాం యమ రంజుగా ఉంటుందిరా దాని ఒంటి నిగారింపు అదిరిపోద్ది దాని పుకు ఒక్కసరి దెంగి సచ్చిపోవచ్చురా అని మన ఊరిలో చాలా మంది నోటినుండి విన్నానే నా ముద్దుల ముండ అలా వాళ్ళ మాటలు విన్నాకే నాకు నీ మీద కోరిక పుట్టింది అమ్మోఓ అమ్మోఓ అవునా ఊరిలో వాళ్ళు నా గురించి ఇంత పచ్చిగా అనుకుంటున్నారా?? Telugu Sex Stories

అవునే నీ మొగుడికి జడిసి ఆగుతున్నారు గాని లేకపోతేనా ఊరిలో వయసొచ్చిన ప్రతీ మొగాడూ నీ కుత్త పగల దెంగేవాళ్ళు అన్నాడు అబ్బహ్ ఏంటిరా నువ్వు అనేది నిజమా ఊరిలోకి వెళితే అందరూ ఒంగి ఒంగి దణ్ణాలు పెడతారు అమ్మ గారు అమ్మగారు అంటూ పిలుస్తారు నేను వచ్చేశాకా ఇంత పచ్చిగా అనుకుంటారా?? నేను నమ్మ లేకపోతున్నాను అంది. ఎక్కడిదాకానో ఎందుకు మా ఆయ్య కి నీ మీద ఎంత కోరిక ఉందో తెలుసా నీ మీద బాగా కోరిక పుట్టినప్పుడు మా అమ్మని నీలా ఊహించుకుని నీ పేరుతో పిలుస్తాడు తను నిన్ను ఏమి చెయ్యలి అనుకుంటాడో అవన్ని అమ్మని చేస్తాడనుకుంట అన్నాడు అవునా ఏమి చేస్తాడో సరిగ్గా చెప్పరా అంది కమలమ్మ మా అయ్య చుక్క వేస్తాడు నీకు తెలుసు కదా?? హా తెలుసు అంది కమలమ్మ Telugu Sex Stories

ఆ అలా చుక్కవేసి ఇంటికి రావడం తోనే ఏమే కమల ఎక్కడ సచ్చావే అంటూ వస్తాడు అమ్మకి చుక్కేసినట్తు అర్దం అయ్యి ఇక్కడే ఉన్నాను రా ఏంటి అంటుంది అబ్భ్ ఎంత గుల పుట్టించావే లంజ రావే ఇంక నేను ఆగలేను అంటూ అమ్మని కొగిలించుకుని నలిపేస్తాడు అమ్మ ఏమో పిల్లలు ఉన్నారు కాసేపు ఆగు ఎలాగు రాత్రంతా కుళ్ళ బొడుస్తావ్ గా అంటుంది ఆ ఆ త్వరగా గదిలోని వచ్చి నా మొడ్డ కుడవ్వే కమలమ్మ అంటాడు పిల్లలు వింటేబాగోదు కొంచెం సేపు ఆపుకో అనడం నేను చాలా సార్లు విన్నాను. మాకు అన్నాలు పెట్టేసి పడుకోమని అమ్మ అయ్య గదిలోకి వెళ్ళుతుంది ఇంక అప్పటినుండీ ఆ గదిలోనుండీ ఒకటే మూలుగులు కేకలు మంచం కిర్రు కిర్రు మని సౌండ్స్ తప తప తప్ మని సౌండ్స్ వినపడతాయ్ అలా కొన్ని సార్లు అ సౌండ్స్ విన్నకా అసలు ఎమి చేస్తున్నరో చూడలనిపించి అమ్మ వాళ్ళ గది కిటికి నుడీ చూడడం మొదలెట్టా అమ్మోఓ అమ్మ అయ్యా యుద్దం చేసుకుంటారు Telugu Sex Stories

ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు కొట్టుకుంటారు అమ్మ అయ్య మొడ్డ కుడుస్తుంది అయ్య అమ్మ పూకు నాకు తాడు రచ్చ రచ్చ గా అమ్మని అయ్య కుత్తంతా పగల దెందుతాడు అయ్య కమల నా లంజ నీ పూకు పగల దెంగుతానే నీ గుద్దలో నా మొడ్డ, నీ నోటిలో నా మొడ్డ, ఇలా తెగ తిడుతూ అమ్మని దెంగుతాడు. ఈ మద్య అయ్య అమ్మని నీలాగా ఊహించుకుంటుంటే అమ్మ అయ్యని నీ మొగుడిలా ఊహించుకుంటుంది అయ్యగారు దెంగండి అదీ అదీ అలా కొట్టరా అలా కొట్టు ఒరేఏయ్య్ మునసీబు గా నీ మొడ్డ బలే దొబ్బుతుంది రా నా పూకుని అయ్య గారు నా గుద్ద కూడా దెంగండి అంటూ అమ్మ రెచ్చిపోతుంది వాళ్ళిద్దరిని అలా చుస్తుంటే నాకు మతిపోతుంది. అయ్యకేమో నీ మీద కోరిక అమ్మకేమో నీ మొగుడిమీద కోరిక వీళ్ళిద్దరు వాళ్ల కోరికలని ఇలా తీర్చుకుంటున్నారా అని నాకే ఆర్చర్యం వేస్తుంది అని చెప్పాడు శ్రీను. అయ్య బాబోఓయ్య్ నువ్వు చెప్పేది వింటుంటే నాకు పిచ్చెక్కిపోయింది. Telugu Sex Stories

నీ అమ్మ నా మొగుడి కింద నలగాలనుకుంటుంటే నీ అయ్య నా మీదెక్కాలనుకుంటున్నాడా?? అబ్బహ్ బలే విష్యాలు చెప్పావ్ రా ఒరేఏయ్య్ నాకు కారిపోయింది గా ని అదంతా సుబ్రం చేసి నీ గునపాన్ని దిగేసి నాపూకు దెంగు అంది కమలమ్మ కారిపోయిందా ఏదీ చూడనివ్వు అంటూ లంగా పైకి ఎత్తి చూసేసరికి కమలమ్మ పూకు అంతా రొచ్చు రొచ్చుగా చిత్తడి చిత్తడిగా ఉంది ఏంటే అంత చిత్తడిగా ఉంది అక్కడ అంటూ ఇవి అడ్డు ఎందుకే మనకి అని చీరా లంగా కూడా విప్పేసి మంచం పక్కన పడేశాడు ఇప్పుడూ కమలమ్మ పూర్తి నగ్నంగా ఉంది ఒంటి మీద బగారు బొందు తప్ప ఒక్క నూలు పోగుకూడా లేకుండా గోడుమ పిండి రంగులో మిసమిసలాడిపోతున్నా కమలమ్మని అలాగే చూస్తూండిపొయాడు శ్రీను ఏరా అలాగే చూస్తున్నవ్ అంది ఎంత అందంగా ఉన్నవే నా రసగుల్లా ఈ ఓంటి రంగేంటే బాబు ఇంత బాగుంది అదిరిపోయావ్ గా అంటూ కమలమ్మ తొడలు వెడల్పు చేసి పూకు మీద చూశాడు అబ్బోఓ బాగానే కార్చినట్టు ఉనవ్ గా లేకపోతే ఇంత రొచ్చు అవదు ఇక్కడ అన్నాడు ఆ మాట వినేసరికి కమలమ్మకి సిగ్గేసింది. Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories

Telugu Sex Stories

Inline
Inline